Επιλογή διευθυντών: Διευκρινίσεις για τον χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων

Έγγραφο με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο.

Στο έγγραφο διευκρινίζονται περιπτώσεις σχετικά με το χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων που προσμετράται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *