Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: Δύο (2) υποτροφίες του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου Ακ. Έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Al-Azhar χορηγεί δύο (2) ετήσιες
υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Πρεσβεία της Αιγύπτου στην Ελλάδα έως τις 25 Αυγούστου 2023. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατά την άφιξή τους στο Κάιρο.
Περαιτέρω πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες
πέραν αυτών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα.

Πατήστε  ΕΔΩ  για να ανοίξετε το επισυναπτόμενο έγγραφο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *