ΥΠΑΙΘ: Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων. Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακού Κέντρου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποφάσεις με θέμα:

  1. Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων – Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λυκειακών Τάξεων και
  2. Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμός Εργαστηριακού Κέντρου για το σχολικό έτος 2023-2024

υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *