Π.Ε.Σ.Σ.: Λειτουργούμε χωρίς υποδείξεις

Απάντηση στην, αδικαιολόγητα επιθετική όπως τη χαρακτηρίζει, ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις νομικές ενέργειες της Ένωσης, δίνει με δική της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων.

Η ΠΕΣΣ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση, αναφέρεται στην ανακοίνωση,  να απαντήσει στη σημερινή αδικαιολόγητα επιθετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις νομικές ενέργειες που έχουν ασκηθεί από την πλευρά μας – υλοποιώντας την ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (24ης Μαρτίου 2018) και τις επανειλημμένες ΟΜΟΦΩΝΕΣ Αποφάσεις του ΔΣ – για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων των μελών μας.
Για αποκατάσταση της αλήθειας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1) Η ΠΕΣΣ έχει ασκήσει, από 29 Ιουνίου 2018, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ): α) αίτηση ακυρώσεως και β) αίτηση αναστολής.
2) Η Αίτηση ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο ΣτΕ την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.
3) Η Αίτηση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ θα συζητηθεί εντός του Ιουλίου, για αυτό το λόγο δεν δόθηκε, προφανώς, η προσωρινή Διαταγή.
Η ΠΕΣΣ χωρίς «υποδείξεις» λειτουργεί πάντα με υπευθυνότητα και αναλαμβάνει την
ευθύνη να τοποθετείται στα εκπαιδευτικά ζητήματα με μόνο γνώμονα το συμφέρον της
εκπαίδευσης. Παράλληλα θα προασπίζουμε τα δίκαια συμφέροντα των μελών μας, με
κάθε νόμιμο τρόπο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Π.Ε.Σ.Σ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *