Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED)  υπογράφθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2024. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ενώ το Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανή του, Καθηγητή Ricardo Mairal Usón. Το UNED ιδρύθηκε το 1972 και είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών και αριθμό προγραμμάτων σπουδών δημόσιο πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Επίσης έχει το μεγαλύτερο campus στην Ευρώπη και μετρά πάνω από 200.000 ενεργούς φοιτητές και 3.000.000 απόφοιτους.  Το UNED έχει παραρτήματα σε 17 χώρες ανά τον κόσμο και λειτουργεί 80 εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται σε 75 διαφορετικές...