Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Impact Rankings του Times Higher Education (ΤΗΕ).

Δελτίο Τύπου TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANKINGS Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία διεθνούς αναγνώρισης, καταξίωσης και διαρκούς βελτίωσης. Για δεύτερη φορά, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη Impact Rankings, που για το 2022 δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου από τον διεθνούς κύρους Οργανισμό Times Higher Education (ΤΗΕ). H κατάταξη Πανεπιστημίων ΤΗΕ Impact Rankings είναι η μόνη στον κόσμο που αξιολογεί τα Πανεπιστήμια με βάση τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες αφορούν τέσσερις βασικούς τομείς δράσης των Πανεπιστημίων: έρευνα, διαχείριση, εμβέλεια και διδασκαλία. Στην κατάταξη του 2022 συμπεριλαμβάνονται 1406 Πανεπιστήμια από 106 χώρες του...