Ε.Ε.Φ.: The Talents of Science – Αποτελέσματα

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για μαθητές Ε΄ και ΣΤ¨Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου με τίτλο the talents of science

Τα αποτελέσματα ανά τάξη έχουν ως εξής: . . .