Ένωση Ελλήνων Φυσικών: The Talents of Science! Διαγωνισμός μικρών επιστημόνων

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) διοργανώνει έναν ξεχωριστό διαγωνισμό μικρών επιστημόνων, για μαθητές Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Δικαίωμα συμμετοχής: όλοι οι μαθητές Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα – Θεσσαλονίκη με προοπτική επιπλέον πόλεων, για συμμετοχές άνω των 30 μαθητών (Ηράκλειο – Ιωάννινα – Κεφαλονιά – Κοζάνη – Λάρισα – Μυτιλήνη – Πάτρα)
Εγγραφή στον διαγωνισμό: 10€ ανά μαθητή
Κάθε μαθητής θα λάβει δώρο, με την εγγραφή του, ένα βιβλίο της Ε.Ε.Φ. αξίας 10€.

Δώρα βραβευόμενων μαθητών: Δωρεάν συμμετοχή στα θερινά σχολεία Φυσικής Αίγινας – Θεσσαλονίκης – Κεφαλονιάς, αξίας 180€ για κάθε μαθητή, για τους 10 πρώτους μαθητές κάθε τάξης από την Βόρεια Ελλάδα και για τους 10 πρώτους μαθητές κάθε τάξης από την Νότια Ελλάδα (σύνολο 60 μαθητές).
Τα έσοδα από τον διαγωνισμό θα διατεθούν για . . .