Δράση «Superfast Broadband»: Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα εισόδου

Ενεργοποιήθηκε η ιστοσελίδα www.sfbb.gr , όπου  υπάρχουν οι περιγραφές των υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι ενεργοποιημένες περιοχές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη Δράση «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Superfast Broadband» της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ . . .