12η ANIMART: MY AUGMENTED SIBYL – Μαντική μανία. Eπιτόπιες εμπειρίες και ψηφιακοί χρησμοί χωρικών αναπαραστάσεων

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Τμήμα Μουσικών Σπουδών – Ισπανία και το Paisajesensorial, Μαδρίτη, Ισπανία  σε συνεργασία με το Art/European Animation Center διοργανώνουν στο πλαίσιο της 12ης ANIMART εργαστήριο με τίτλο:

MY AUGMENTED SIBYL – Μαντική μανία

Eπιτόπιες εμπειρίες και ψηφιακοί χρησμοί χωρικών αναπαραστάσεων

Περιγραφή . . .