Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Istanbul Technical University

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Istanbul Technical University (ITU) υπογράφθηκε στις 23 Ιουνίου 2023. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ενώ το Istanbul Technical University εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανή του, καθηγητή Ismail Koyuncu. Ακόμα, συμμετείχαν στην τελετή οι Αντιπρυτάνεις Αντιπρυτάνεων Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Mustafa Kumral,  Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu,  Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί από το 1773, καθώς και τις δυνατότητες που ανοίγονται στο άμεσο μέλλον, πέρα από τα πλαίσια του Erasmus. Από την άλλη πλευρά,...