Μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «Γύρω-γύρω όλη… η οικονομία»

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία InCommOn προκηρύσσει τον διαγωνισμό «Γύρω-γύρω όλη…η οικονομία», ο οποίος καλεί τους μαθητές να ασχοληθούν με την περιγραφή ενός σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του σχολείου. Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού Οι μαθητές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η στενότητα των πόρων οδηγεί στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον και την κοινωνία, την αλληλεξάρτηση κοινωνίας, οικονομίας και περιβάλλοντος και την αλλαγή νοοτροπίας μεέμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και όχι στην εκμετάλλευση τους. Καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και εργαζόμενοι συλλογικά καλούνται να παραδώσουν ένα σχέδιο εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας στον χώρο του σχολείου....