Γαλλικό Ινστιτούτο: Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» 29/11/2019

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί ως εταίρος το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity» Project Number: 579784-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP) που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS+SPORT). Στο πλαίσιο της υλοποίησης  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «IMPACT: Identifying and Motivating youth who mostly need Physical Activity», και όπως προβλέπεται από το Πακέτο Εργασίας 1, το ΙΕΠ καλείται να υλοποιήσει το τελικό Συνέδριο. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29//11/2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 45/31-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Σίνα 31, Αθήνα 106 80. Η διάρκεια του Συνεδρίου είναι από τις 09.30...