ΙΚΥ: Προγραμματισμός Ημερίδων Ενημέρωσης Erasmus+ 2020 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2019

Erasmus+ 2020 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/IKY, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δικαιούχων των δύο Βασικών Δράσεων  ΚΑ1 και ΚΑ2 όλων των Τομέων, έχει προγραμματίσει μέχρι το τέλος του 2019 μια σειρά Ημερίδων σε όλη την Ελλάδα. Στόχος των Ημερίδων είναι η τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των σχεδίων τους, αλλά και η ενημέρωση νέων αιτούντων ενόψει της προσεχούς πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2020 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Συγκεκριμένα, για τους νέους δικαιούχους (2019) των σχεδίων της Βασικής Δράσης 2 του Τομέας της Σχολικής Εκπαίδευσης (Σχολικές Συμπράξεις) διοργανώνονται Τεχνικές Ημερίδες Ενημέρωσης στην Αθήνα (1/11/2019), στη Θεσσαλονίκη (8/11/2019) και στην Κρήτη...