Διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης “I·HE2022: Innovating Higher Education” από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την EADTU

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει τη συν-διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης με τίτλο “ I·HE2022: Innovating Higher Education”, σε συνεργασία με την European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). Η  EADTU, είναι η κορυφαία ένωση των Ευρωπαϊκών Ανοικτών και εξ Αποστάσεως Πανεπιστημίων και στοχεύει στην καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές πόλεις το εν λόγω συνέδριο το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν νέες τάσεις αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση. Κάθε χρόνο συμμετέχουν πάνω από 25 χώρες ενώ φέτος για πρώτη φορά θα...