Ακαδημία Επιχειρηματικότητας: Εβδομαδιαίο σεμινάριο Flipped Classroom (Αντεστραμμένη τάξη) 11 έως τις 17 Μαρτίου

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Μάρτιο ένα εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας Flipped Classroom, ένα πρόγραμμα της ΕΕ που θα συγκεντρώνει καθηγητές από πέντε χώρες για μελλοντικές μεθόδους διδασκαλίας.

Η αντίστροφη τάξη (Flipped Classroom στα Αγγλικά) είναι ένα νέο παιδαγωγικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας (μάθημα στο σχολείο – εργασίες στο σπίτι) αντιστρέφεται σε (μάθημα στο σπίτι – εργασίες στο σχολείο).

Η μέθοδος Flipped Classroom είναι μια πειραματική νέα τεχνική διδασκαλίας, παρόμοια με εκείνη που υιοθετήθηκε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που επιτρέπει τον διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης μεταξύ των μαθητών χρησιμοποιώντας βίντεο και ηλεκτρονικά υλικά. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ.

Το εργοστάσιο Glocal Factory της Ιταλίας θα διοργανώσει την εκπαίδευση στο AKEP ( Tsiller 61, Athens ) στα αγγλικά. Δώδεκα εκπαιδευτικοί θα . . .