ΙΚΥ: Πανευρωπαϊκός μαραθώνιος με θέμα #EUvsVirus Hackathon 24 έως 26/4

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την αιγίδα της Επιτρόπου κ. Mariya Gabriel σε στενή συνεργασία με τα Κράτη-μέλη της Ε.Ε. διοργανώνει πανευρωπαϊκό μαραθώνιο με θέμα #EUvsVirus Hackathon. Στόχος του διαδικτυακού μαραθωνίου είναι η σύνδεση μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών, Επενδυτών και λοιπών Κοινωνικών εταίρων με άτομα που έχουν να επιδείξουν καινοτόμες προτάσεις για την από κοινού ανάπτυξη λύσεων απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω του κορωνοϊού. Ο μαραθώνιος θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Απριλίου 2020 και χωρίζεται σε έξι βασικές θεματικές ενότητες: 1) Υγεία και Ζωή 2) Επιχειρησιακή Συνέχεια 3) Κοινωνική και Πολιτική Συνοχή 4) Εξ αποστάσεως Εργασία και Εκπαίδευση 5) Ψηφιακή χρηματοδότηση 6) Εκπαίδευση Κάθε μία από τις ανωτέρω θεματικές επιμερίζεται...