ΙΕΠ: Συνεργασία με το δίκτυο EUROPEANA

Η ψηφιακή πλατφόρμα της Europeana για την πολιτιστική κληρονομιά παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50 εκατομμύρια ψηφιακά τεκμήρια από 3.500 ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και πινακοθήκες. Μεγάλο μέρος του υλικού αυτού (εικόνες, κείμενα, οπτικοακουστικό και τρισδιάστατο υλικό σχετικά με τις τέχνες, τη φυσική ιστορία κ.ά.) είναι ανοικτής πρόσβασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρωτοβουλία του δικτύου αποτελεί η συλλογή Europeana Education, η οποία έχει στόχο την υποστήριξη της χρήσης ψηφιακού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στις τάξεις τους. Αποστολή της δράσης είναι η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών, η προώθηση των κοινών αξιών και η υποστήριξη της ευχάριστης...