ΥΠΠΕΘ: Πρώτη συνάντηση της Εθνικής Ομάδας Εργασίας της Στρατηγικής Δράσης Europe Goes Local Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η  Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση στην Ελλάδα της Στρατηγικής:

Συνεργασία Europe Goes Local, supporting youthwork at the municipal level. 

Η Στρατηγική Συνεργασία έχει σαν στόχο να