Δήμος Αθηναίων: Έκθεση «Encore – νέα ελληνική ζωγραφική» στην Πινακοθήκη Δήμου

Ο Δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την έκθεση «Encore: νέα ελληνική ζωγραφική» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, από τις 27 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023. Στην έκθεση, που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), περιλαμβάνονται έργα 33 ζωγράφων έως περίπου 40 ετών. Το κριτήριο δεν είναι αυστηρά ηλικιακό αλλά κατά κύριο λόγο αισθητικό: η έκθεση αναζητά νέες μορφές, γλώσσες και χειρονομίες, καλλιτέχνες που διερευνούν καινούργιους, συναρπαστικούς και αναπάντεχους δρόμους στη σύγχρονη ελληνική́ τέχνη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή́ ζωγραφική ποιότητα και, παράλληλα, επιδιώκει να προτείνει μεθοδολογικά́ εργαλεία για την κατανόηση και την αξιολόγηση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Η έκθεση έχει προκύψει από συστηματική έρευνα πεδίου, επισκέψεις στα...