Ε.Ε.Φ.: Εργαστηριακή Εκπαίδευση Dream Team

Ανακοίνωση  εκδόθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. με θέμα: Εργαστηριακή Εκπαίδευση Dream Team.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης . . .