Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Νέος διαδικτυακός διαγωνισμός, Cyberspace Mathematical Competition, 13-14 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020       Νέος διαδικτυακός διαγωνισμός, Cyberspace Mathematical Competition,13-14 Ιουλίου 2020       Στο διαγωνισμό αυτόν συμμετέχουν οκτώ  υποψήφιοι εκ των οποίων τουλάχιστον δυο να είναι κορίτσια. Η επιλογή θα γίνει μέσω του διαγωνισμού ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ για τα αγόρια και του ΑΡΧΙΜΗΔΗ+ ΕGMO 2020 για τα κορίτσια.      Σκοπός του διαγωνισμού η διασκέδαση και η πρακτική εξάσκηση για την Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2020. Ο διαγωνισμός δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.       Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο διαδοχικές μέρες με πεντάωρη διάρκεια. Όλοι οι μαθητές θα γράψουν στο σπίτι τους και στη συνέχεια θα στείλουν τα σκαναρισμένα φύλλα απαντήσεών τους στον αρχηγό της ελληνικής ομάδας.     ...