Πανελλήνια Ένωση Φυσικών: Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Περιλήψεων στο 10ο Συνέδριο της BPU έως την 1η Μαΐου

Ανακοίνωση της BPU (Balkan Physical Union) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Φ. με πληροφορίες για το 10ο Συνέδριο της ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης . . .