Δ.Ο.Ε.: Απόφαση της 92ης Γ.Σ. για την αξιολόγηση

Απόφαση 92ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την αξιολόγηση Συνεχίζουμε αταλάντευτα των αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση – κατηγοριοποίηση των Ν. 4692/2020 και 4823/2021 και την ερχόμενη σχολική χρονιά 2023-2024. Ο Κλάδος μας δίνει εδώ και δύο χρόνια με οδηγό τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έναν μεγάλο και νικηφόρο αγώνα ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου και στον ρόλο του εκπαιδευτικού που επιβάλλονται με «όχημα» τη λεγόμενη αξιολόγηση των Ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, που, όπως έχει επιβεβαιώσει η διεθνής εμπειρία οδηγεί στην κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο αγώνας αυτός δίνεται ενιαία από την Ομοσπονδία και τους...