9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός

Με το με αρ.  Φ15/ 43470 /Δ2 /15-3-2018 έγγραφό του το ΥΠΠΕΘ ενημερώνει ότι  εγκρίθηκε ο 9ος Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2017-2018, που προκηρύσσει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 28ου Πνευματικού Μαΐου 2018 «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης».

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ποιημάτων των μαθητών και μαθητριών είναι η Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, . . .