Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου: 9ος Διαγωνισμός ποίησης και πεζόμορφου ποιητικού στοχασμού με θέμα “Φύση: μητέρα και ζωή ή αντίπαλος;

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου | Σ.Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αρχύτας, προκηρύσσει 9ο Διαγωνισμό ποίησης και πεζόμορφου ποιητικού στοχασμού με θέμα “Φύση: μητέρα και ζωή ή αντίπαλος;”. Ο 9ος Διαγωνισμός αρχίζει στις 25/9/2023 και λήγει στις 30/10/2023. Οι συμμετέχοντες δεν καταβάλλουν έξοδα συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνόφωνοι από Ελλάδα, Κύπρο και Ομογένεια. 2. Το έργο πρέπει να είναι ανέκδοτο και να έχει γραφτεί αποκλειστικά για τον 9ο Διαγωνισμό Ποιήματος και Πεζόμορφου Στοχασμού του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου με θέμα «Φύση: μητέρα και ζωή ή αντίπαλος;» και να μην έχει υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό σε Ελλάδα, Κύπρο, Ομογένεια και να μην εντάχθηκε σε άλλη Ανθολογία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει...