Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ολοκλήρωση του 8ου Διεθνούς e-learning Θερινού Σχολείου με θέμα “Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων & Βιοστερεών” (WWSS23)

Ολοκληρώθηκαν οι διαλέξεις στο 8οΔιεθνέςe-learning Θερινό Σχολείο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) με τίτλο: «WastewaterandBiosolidsManagement (WWSS23)» που διεξήχθη από 24 έως 29 Ιουλίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ε.Α.Π. Σε αυτό δίδαξαν είκοσι Έλληνες και ξένοι Καθηγητές Πανεπιστημίων και ερευνητικών Ινστιτούτων από τη Γερμανία, την Αμερική, την Κίνα, την Ιορδανία και την Πολωνία. Το παρακολούθησαν επιστήμονες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και ενημερώθηκαν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Για τέταρτη δε φορά στο Σχολείο παρουσιάστηκαν ερευνητικές εργασίες μεταπτυχιακώννέων επιστημόνων. Το Διεθνές Σχολείο παρακολούθησαν, εκτός των...