7ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα «Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι»

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΕβραϊκόΜουσείο Ελλάδος, διοργανώνουν Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους (βίντεο) με θέμα«Το Ολοκαύτωμα και οι Έλληνες Εβραίοι». ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣτον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου τωνπαρακάτω Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης Ανατολικής και Δυτικής Αττικής Αρκαδίας Ηρακλείου Λασιθίου Πειραιά Ρεθύμνης Χανίων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΟι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τουΕβραϊκού Μουσείου Ελλάδας, το οποίο, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουνπεριλαμβάνει κατά σειρά:α) προπαρασκευαστική συνάντηση (σεμινάριο),β) εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Κρατικό Μουσείο Άουσβιτς-Μπίρκεναου» στην Πολωνία καιγ) απολογιστική συνάντηση, στην οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης...