Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση: 53ος Διεθνής Διαγωνισμός Αλληλογραφίας Νέων 2024

Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (ΠΤΕ/UPU) ιδρύθηκε το 1874 και αποτελεί εξειδικευμένο διακυβερνητικό οργανισμό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα αριθμεί 192 κράτη – μέλη που διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των ταχυδρομικών φορέων τους (παρόχων, εθνικών διοικήσεων/υπουργείων, ρυθμιστικών αρχών, μη-κυβερνητικών οργανισμών, ενώσεων καταναλωτών, φιλοτελικών οργανισμών, πανεπιστημίων κ.α.). Η ΠΤΕ είναι ο οργανισμός εκείνος που θέτει τους κανόνες για τη διακίνηση της διεθνούς αλληλογραφίας, των δεμάτων και όλων των σχετικών υπηρεσιών, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και συμβουλευτική συνδρομή / διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών – μελών. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος της ΠΤΕ και διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε αυτήν τα τελευταία χρόνια (επιτυχής Προεδρία κατά την τετραετία 2008-2012, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης από...