4ο Θερινό Σχολείο ΤΠΕ & Δημιουργικότητα: «Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.,  το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], του Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Δίκτυο Καινοτομίας για τη Δημιουργικότητα και τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση διοργανώνουν το 4ο Θερινό Σχολείο «ΤΠΕ και Δημιουργικότητα» με θέμα:
«Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση».

Σκοπός: Σκοπός του 4ου Θερινού Σχολείου είναι . . .