Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Θέματα και Λύσεις 36ης Ελληνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας “Ο Αρχιμήδης” 2019

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας τα θέματα και οι λύσεις της 36ης Ελληνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας “Ο Αρχιμήδης” 2019 που πραγματοποιήθηκε την 23η Φεβρουαρίου 2019. Θέματα και ενδεικτικές λύσεις μικρών τάξεων Θέματα και ενδεικτικές λύσεις μεγάλων τάξεων