Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 3ο Θερινό Σχολείο με θέμα “Ιστορία και Οικονομία” στην Πρέβεζα

3ο Θερινό Σχολείο: Ιστορία και Οικονομία (HISEC) 3rd Preveza Summer School (2024): History and Economy (HISEC) Πρέβεζα 27 – 30 Ιουνίου 2024 Crises ΙΙΙ: Μετανάστες και Πρόσφυγες μεταξύ πολιτικής και οικονομίας Οι οικονομικές κρίσεις στην Ιστορία, τα αίτια που τις προκαλούν, οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνονται και τα ίχνη που αφήνουν στην κοινωνία και τον άνθρωπο διαχρονικά είναι ο βασικός άξονας του Summer School που διοργανώνουν για τρίτη φορά από κοινού: α. τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και β. το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής/Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην Πρέβεζα (27 – 30 Ιουνίου 2024) με θέμα:  Crises: Μετανάστες και Πρόσφυγες μεταξύ πολιτικής και οικονομίας....