Ένωση Ελλήνων Φυσικών: 2nd Hellenic Young Naturalists Tournament

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, επίσημος εκπρόσωπος του διαγωνισμού International Young Naturalists Tournament (IYNT) στην Ελλάδα, διοργανώνει την τελική φάση του ελληνικού διαγωνισμού (Hellenic YNT). Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέροντα ομαδοσυνεργατικό διαγωνισμό, ο οποίος απαιτεί πολλές δεξιότητες από τους μαθητές και συντονισμό μεταξύ τους. Ο ΙΥΝΤ και κατά συνέπεια ο Hellenic YNT, θεωρείται ο πιο δύσκολος διαγωνισμός του είδους του, καθώς το επίπεδο είναι υψηλό. Μαθητές ηλικίας των 12 έως και 16 ετών θα πρέπει να συνεργαστούν και να δουλέψουν ολόκληρη τη σχολική χρονιά πάνω σε 17 πρωτότυπα προβλήματα Φυσικών Επιστημών. Τα προβλήματα απαιτούν έρευνα, πειραματική διαδικασία και δημιουργία ολοκληρωμένης παρουσίασης της δουλειάς που έγινε. Στη διάρκεια του διαγωνισμού, οι ομάδες...