ΔΟΕ-ΟΛΜΕ: Παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας με τίτλο «Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης». 28/11 ξενοδοχείο Τιτάνια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εκπαιδευτικής Διεθνούς «A global response to commercialisation of education» πραγματοποίησαν, την προηγούμενη περίοδο έρευνα με τίτλο «Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης». Το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης τείνει, σε διεθνές επίπεδο, να καταστεί σημαντικός παράγοντας της εκπαιδευτικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Για τον λόγο αυτό η διερεύνηση των μορφών και της συχνότητας εμφάνισης του φαινομένου καθώς και η ανάδειξη της απόπειρας ιδιωτικοποίησης βασικών πτυχών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι απολύτως αναγκαία στο πλαίσιο του αγώνα των εκπαιδευτικών συνδικάτων για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα...