Ένωση Ελλήνων Φυσικών : 22ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: το 2022 ως έτος ορόσημο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση τους εκπαιδευτικού τους έργου»

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: το 2022 ως έτος ορόσημο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου» 30 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή  17:00-21:30 Δια ζώσης Χώρος Διεξαγωγής : Σεράφειο  Δήμου Αθηναίων Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144 Σάββατο 10:00-17:00 Εξ αποστάσεως                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η  Ένωση Ελλήνων Φυσικών πραγματοποιεί το  22ο ΠανελλήνιοΕκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: το 2022 ως έτος ορόσημο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση τους εκπαιδευτικού τους έργου». Οι μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και οι σημερινοί κοινωνικοί δομικοί μετασχηματισμοί στον χώρο της εκπαίδευσης έχουν επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα του...