Μαθητεία: Παράταση μέχρι 15 Νοεμβρίου για το 2019/20. Αλλαγές στο ωράριο

Μέσω της ΠΝΠ που εκδόθηκε την 1/5 επέρχονται αλλαγές τόσο στη διάρκεια όσο και στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του μεταλυκειακού έτους Μαθητείας για το 201/20 Ειδικότερα: Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,μπορεί να προβλέπεται η παράταση της ολοκλήρωσης του προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έως την 15η Νοεμβρίου 2020 και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την απόφαση της παρ. 1 μπορεί να ορίζεται ότι, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», εφαρμόζεται:α. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας έως εννέα (9) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη...