2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας»

Η  Διεθνής Ακαδημία Κλασικής Ολυμπιάδας και το  Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Αναβίωση της κλασικής Ολυμπιάδας

 Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 27-29 Απριλίου 2018

Το συνέδριο απευθύνεται σε: . . .