“Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” το ΦΕΚ με τον νόμο

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ 102 τ. Α΄2-6-2018 ο νόμος 4547/12-6-2018, με  τίτλο “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” . . .