Παιδαγωγικά και Θεολογικά εξαγόμενα του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

του Ιωάννη Φύκαρη Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το 1οΔιεθνές Συνέδριο της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, η ουσία και το περιεχόμενο του οποίου εστίασε στησυμβολή και την επίδραση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλορόφσκυ στη Θεολογία και την Παιδεία. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 23 εισηγήσεις, εκ των οποίων οι 7 προέρχονταναπό τονδιεθνή χώρο και οι 16 από τον ελληνικό χώρο. Από το πλήθος των εμπεριστατωμένων εισηγήσεων αλλά και τον παραγωγικό διάλογο, που αναπτύχθηκε σε όλο το εύρος των συνεδριών προέκυψαν συμπερασματικά τα ακόλουθα εξαγόμενα, όσον αφορά τη Θεολογία και την Παιδεία, σύμφωνα μετο πνεύμα και τη διδασκαλία του...