Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία

ο diodos.edu.gr έλαβε από τον κ.Πολύδωρο Σταυρόπουλο και δημοσιεύει άρθρο με τίτλο:

Μελέτη της επίδρασης εφαρμογής ψηφιακού διδακτικού σεναρίου, με προσέγγιση STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία

Στο άρθρο δίνεται ο ορισμός του ακρωνυμίου STEM,  αναλύεται  η χρήση της μεθοδολογίας STEM  στην ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων, γίνεται αναφορά στον όρο Καινοτομία στην εκπαίδευση (innovation of education), δίνονται πληροφορίες για τα Αποθετήρια Ψηφιακών Σεναρίων (repository educational scenarios), . . . .