Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ψηφιακές και θεματικές ξεναγήσεις, podcast και εφαρμογές για κινητά

Την Τρίτη, 19.12.2023 στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας» έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ.» και στην έναρξη λειτουργίας του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης στο ΕΑΜ.Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με ευσύνοπτη παρέμβαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΜ καθηγητή Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του έργου ψηφιακής αναβάθμισης του ΕΑΜ και σημείωσε ότι, αν και το έργο ξεκίνησε πριν από τη μετατροπή του Μουσείου σε Νομικό Πρόσωπο...