ΥΠΑΙΘ: Χρήσιμα εργαλεία και οδηγίες για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το 2020-2021

ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν ενεργά εργαλεία, όπως η ψηφιακή τάξη (e-class και e-me), όπου μπορεί να αναρτώνται παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται και στη φυσική τάξη, ασκήσεις ή και τεστ, χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσομοιώνουν πειράματα/εργαστηριακές ασκήσεις και λοιπές παιδαγωγικά κατάλληλες παραπομπές. Μάλιστα, σε μαθήματα όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται με πιο ενεργό τρόπο σε πρακτικές ασκήσεις και εφαρμογές (όπως είναι τα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή σε μαθήματα όπως η Πληροφορική και τα Μαθηματικά), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν οδηγίες/σύντομες αναθέσεις ασκήσεων/δραστηριοτήτων στους μαθητές και τις μαθήτριες που παρακολουθούν εξ αποστάσεως...