Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Διαδικτυακή Εκδήλωση του ΠΜΣ «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει την διαδικτυακή εκδήλωση «FinTech: Drivers and Challenges that Reshape the Financial Services Industry». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη,  8 Ιουνίου 2022 στις 19:00 μέσω Webex χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=mb36952e0061205d8e1c333fb35036b3d) με ελεύθερη συμμετοχή.   Οι Θεματικές Κατηγορίες της εκδήλωσης είναι: Η ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας και οι τομείς δραστηριότητας των εταιριών FinTech Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και ψηφιακός μετασχηματισμός χρηματοπιστωτικού τομέα: ευκαιρίες και προκλήσεις Η τεχνολογία DLT – Blockchain και τα Κρυπτοστοιχεία (cryptoassets) Ο ρόλος των εποπτικών/ρυθμιστικών αρχών Οι μηχανισμοί διευκόλυνσης της καινοτομίας της Τράπεζας της Ελλάδος: ο Κόμβος Καινοτομίας (Fintech Innovation...