ΟΛΜΕ: Όχι στα χορηγικά προγράμματα πολυεθνικών εταιρειών

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η ΟΛΜΕ καταθέτει τη θέση της εναντίον  χορηγικών προγραμμάτων πολυεθνικών εταιρειών στις σχολικές μονάδες  με  σκοπό την αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων τους. Μέσω της ανακοίνωσης καλούνται Δήμοι και Δημοτικά Συμβούλια να ακυρώσουν συμφωνίες με την Coca Cola ή άλλες εταιρείες   και να διεκδικήσουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών των σχολείων. . . .