ΥΠΑΙΘ: Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών

Απόφαση με θέμα: Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση