Χάρτες σε Braille

Οι χάρτες φτιάχνονται ταχύτατα με δωρεάν πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο όπως από το openstreetmaps.org (προτιμήστε το αντί άλλων υπηρεσιών, η ελεύθερη πληροφορία έχει προστιθέμενη αξία!)Η διαδικασία παραγωγής τους με το κατάλληλο know-how, διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας εκτός από τη σύνταξη του υπομνήματος που απαιτεί επιπλέον εργασία.  Επειδή για τους χάρτες χρειάζεται επαρκής χώρος στη σελίδα τα αρχεία δίνονται για εκτύπωση σε μικροκαψουλικό χαρτί μεγέθους A3. Επειδή οι οικιακοί εκτυπωτές δεν υποστηρίζουν όλοι μικροκαψουλικό χαρτί μεγέθους Α3 δίνουμε τους χάρτες και κομμένους σε δύο σελίδες Α4 ώστε να μπορούν να ενωθούν σε μία Α3 σελίδα. Ηλιακό σύστημαsolarsystem.pdf (A3), solarsystem-A3A4.pdf (2×A4=A3) Παγκόσμιος χάρτης Ηπείρωνworld.pdf (A3), world-A3A4.pdf (2×A4=A3) Νήσος ΣάμοςSamosIsland.pdf (A3), SamosIsland-A3A4.pdf (2×A4=A3), Υπόμνημα χάρτη (αρχείο odt) Αντώνης Τσολομύτης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου πηγή: http://myria.math.aegean.gr