Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ανανεώνει συνεχώς τα Προγράμματα που προσφέρει, προσθέτοντας νέα Μεταπτυχιακά στις ήδη πολυάριθμες επιλογές του. Μια από τις πιο πρόσφατες προσθήκες στα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά του, είναι το Πρόγραμμα Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες». Το καινοτόμο και πρωτοποριακό αυτό Πρόγραμμα, απευθύνεται σε πτυχιούχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μυηθούν βαθύτερα στη σχέση της Φιλοσοφίας και των Τεχνών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα παράλληλης και επάλληλης μελέτης και των δύο πεδίων. Η σχέση Φιλοσοφίας και Τεχνών είναι ιδιαίτερα σημαντική από την εποχή της αρχαίας τραγωδίας μέχρι και τις μέρες μας και το Πρόγραμμα επικεντρώνεται πέρα από τη γενική θεωρητική προσέγγιση, στη μελέτη των σχέσεων της Φιλοσοφίας με το Θέατρο, τον...