ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020: Σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες και τα όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υ.Α. με θέμα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄). Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ Μέσω της απόφασης καθορίζονται: οι διαδικασίες υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις. οι συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ο τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης – Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...