Υπολογισμός μορίων για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και ΕΕΠ

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τον κ. Χριστινάκη Βασίλη στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/christinakis/superedu/ και αφορά όσους εκπαιδευτικούς έχουν τα κριτήρια ένταξης (άρθρο 16 του Νόμου 3699/2008) στον Πίνακα Β’ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.) καθώς και το Ε.Ε.Π. του Πίνακα Γ1΄ (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τον Νόμο 4589/2019. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον επικουρικό πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ όπως και για τον Πίνακα Α΄(Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης) αρκεί να μην γίνει τσεκ στο πεδίο για τους ΠΕ11. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την εφαρμογή