Κοινή ανακοίνωση 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων: ΌΧΙ στην υποβάθμιση των ποταμών στο πλαίσιο έργων που χαρακτηρίζονται «εθνικής σημασίας»

Με την πρόσφατη έγκριση [1] της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) [2] του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αγνόησε εντελώς την στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης κοινή θέση 10 περιβαλλοντικών ΜΚΟ [3] για παραβίαση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ). Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα έργο που, από τη φύση του, μπορεί να υποβαθμίσει την κατάσταση ενός υδατικού συστήματος λόγω νέων τροποποιήσεων (υδρομορφολογικών αλλοιώσεων), ακόμη και προσωρινά, δεν επιτρέπεται να εγκριθεί από την αρμόδια εθνική αρχή χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 7 της Οδηγίας. Ήδη κατά το στάδιο αδειοδότησης ενός έργου και...